Hej! Välkommen till växthuset. Jag heter Gunilla detta är min blom-blogg.

Den handlar om min historia. Förr hade jag inte tillstymmelse till blomintresse, till nu, då blommor har blivit en stor passion.

Men även till det viktigaste: klantighet tillhör vardagen, man klantar sig även med blommor, men detta går ofta att lösa.

Jag kommer även att lägga upp mina misstag. Och hur man eventuellt löser misstagen. Eller plockar upp spillrorna och går vidare.

Välkommen!